31. Att sylta hjortron

31. Att sylta hjortron

Lästext

|18|

Att sylta hjortron

1 Alla de mjuka hjortronen skiljas ifrån de hårda, så sättes de mjuka på uti en mässingskittel eller kastrull eller malmgryta; och intet vatten, mer än det som blir i grytan då man sköljer det - de mjuka bären koka således på sakta eld alldeles sönder, då det hälles i ett skirt hårdukskläde och klämmes noga ut att ej annat än stenarne kvarbliver, då det hälles tillbaka i grytan och lägges de hårda bären uti som då kokar i den saucen på sakta eld tills de bliva mjuka; men ej gå sönder, då det hälles i glasburkar, varest det bäst håller sig. Burkarne böra vara fulla och sedan de blivit kalla, smältes färskt smör, smältes och påslås till ett fingers tjocklek, bindes papper på och ställes i ett kallt rum, men ej i iskällaren, där det är för fuktigt - |19|se som oftast efter dem - om det möglar ovan på skadar ej, vilket de sällan gör; men om saucen är tunn och de kokat för litet - ty de böra vara tjocka, då de slås i glasburkarne - därför om något fel skall vara är bättre att de koka för länge, blott det sker på sakta eld - ty koka de för litet komma de i jäsning.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |18|

  att Sylta hjortron

  Alla de mjuka hjortronen skiljas ifrån de hårda, så sättes de mjuka på uti en messings kittel eller kastrull eller malmgryta; och intet watten, mer än det som blir i grytan då man sköljer det - de mjuka bären koka således på sakta eld aldeles sönder, då det hälles i ett skirt hårduks kläde och kläm[m]es noga ut att ej annat än stenarne qvarblifver, då det hälles tillbaka i grytan och lägges de hårda bären uti som då kokar i den Saucen på sakta eld tills de blifva mjuka; men ej gå sönder, då det hälles i glasburkar, hvarest det bäst håller sig. Burkarne böra wara fulla och sedan de blifvit kalla, smältes färskt smör, smältes och påslås till ett fingers tjocklek bindes papper på och ställes i ett kallt rum, men ej i iskällaren, där det är för fuktigt - |19|se som oftast efter dem - om det möglar ofvan på skadar ej, hvilket de sällan gör; men om Saucen är tunn och de kokat för litet - ty de böra vara tjocka, då de slås i glasburkarne - derför om något fel skall vara är bättre att de koka för länge, blott det sker på sakta eld - ty koka de för litet komma de i gäsning.