70. Att inlägga lök

Lästext

Att inlägga lök

1 Vit spansk lök skalas och lägges i stark saltlake, som kokas mycket stark, de ligga där över 1 dygn. Så tages 1 kvarter franskt vin till var kanna ättika som kokas med muskotblomma, kryddpeppar och lagerbärsblad; löken sättes straxt däruti, och kokar tills ett halmstrå lätt går igenom löken, och den blir då klar. Den hälles upp med sin sauce i ett käril, där den står över natten, skalas andra dagen. Skalen förvaras |39|i en särskilt burk tillika med den överflödiga saucen att nyttjas i saucer och ragouter.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  att inlägga Lök.

  Hvit Spansk lök skalas och lägges i stark Saltlake, som kokas mycket stark, de ligga där öfver 1 dygn. Så tages 1 qv: Franskt win till hvar kanna Ätticka som kokas med Muskottblomma, Kryddpeppar och lagerbärsblad; löken sättes straxt deruti, och kokar tills ett halmstrå lätt går igenom löken, och den blir då klar. den hälles up med sin Sauce i ett käril, där den står öfver natten skalas andra dagen. Skalen förvaras |39|i en särskildt Burk tillika med den öfverflödiga Saucen att nyttjas i Saucer och Ragouter.