56. Saft av röda vinbär

56. Saft av röda vinbär

Lästext

Saft av röda vinbär

1 Röda vinbär kramas sönder, få rinna genom en yllepåse, slås rå på buteljer, varuti sättes smörkork, som sker därigenom att man skir smör och slår det i buteljen, som ej har saft ända till mynningen; de föres straxt i källaren, annars börja de jäsa.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Saft af Röda Winbär.

  Röda Winbär kramas sönder, få rinna genom en yllepåse, slås rå på bouteiller, hvaruti sättes smörkork, som sker derigenom att man skir smör och slår det i bouteillen , som ej har saft ända till mynningen; de föres straxt i källaren, annars börja de gäsa.