112. Beskrivning på mjöd som är bäst att brygga uti mikaelinedan

112. Beskrivning på mjöd som är bäst att brygga uti mikaelinedan

Lästext

Beskrivning på mjöd som är bäst att brygga uti mikaelinedan

1 Till ett ankare tager man (om det är rätt god honung) 3 kannor och därtill 22 kannor gott vatten, men är honungen sämre, tages ett stop till, när det kokar upp, måste det väl skummas, då man sedan lägger en handfull god Brunsvich humle däruti, 3:die delen kokas in och är bäst på det sättet att veta riktigt mått, man tager en käpp, som sättes mitt uti kittelen, när vattnet och honungen är uti, då man skär en skåra i käppen och därefter mäter av en 3:die del, som då kokas in, vilket man |62|kan ständigt probera, när det således fullkokat, slår man det uti ett litet kar eller så, men måste noga aktas, att ingen lut eller surt varit förr i kärilet, då det straxt överhöljes med en duk eller lakan samt en dyna där ovanpå, när det är så svalt som till öl, lägger man ett kvarter rätt god och färsk jäst och är bästa jästen efter dubbelt öl, då det igen bindes med ett tåg ikring kläderne och låter jäsa i 3 dagar, sedan silas det uti ett nytt ankare, som dock är med gott vatten väl igenom suget, det måste silas igenom en svanbojspåsa; när kärilet blir fullt, hänger man en linpåse uti ankaret |63|igenom sprunnet med ett skålpund torra mörkröda rosor, ett stött muskot, ett stycke kanel, 6 stycken nejlikor, 2 stycken grovt stött vit ingefära, ett halvt skedblad kardemummor, krossade med skal och allt, en hel färsk citron skalas helt tunt, som släppes löst i ankaret (nämligen bara skalet). Sedan det nu legat på ankaret en månad eller 6 veckor, ju bättre är det, då tappas det på buteljer, men intet buteljerne för fulla, ty eljest slås de sönder, och när det legat på buteljerne 4 veckor är det allra bäst att dricka.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Beskrifning på mjöd, som är bäst att brygga uti Michaeli nedan

  Till ett ankare tager man (om det är rätt god Honung) 3 kannor och dertill 22 kannor godt vatten, men är Honungen sämre, tages ett stop till, när det kokar up, måste det väl skummas då man sedan lägger en hand full god Brunsvich humle deruti, 3:die delen kokas in och är bäst på det sättet att veta rigtigt mått, man tager en käpp, som sättes midt uti kittelen, när vattnet och honungen är uti, då man skär en skåra i Käppen och derefter mäter af en 3:die del, som då kokas in, hvilket man |62|kan ständigt probera, när det således fullkokat, slår man det uti ett litet kar eller så, men måste noga aktas, att ingen lut eller surt varit förr i kärilet, då det straxt öfverhöljes med en duk eller lakan samt en dyna där ofvanpå, när det är så svalt som till öl, lägger man ett qvarter rätt god och färsk gäst och är bästa gästen efter dubbelt öl, då det igen bindes med ett tåg ikring kläderne och låter jäsa i 3 dagar, sedan silas det uti ett nytt ankare, som dock är med godt vatten väl igenom suget, det måste silas igenom en Svan bojs påsa; När kärilet blir fullt, hänger man en linpåse uti ankaret |63|igenom sprunnet med ett skålpund torra mörkröda rosor, et stött muscat, ett stycke canel, 6 st. Neglikor, 2 stycken groft stött hvit Ingefära, ett halft skedblad cardemummor, krossade med skal och alt, en hel färsk Citron skalas helt tunt, som släppes löst i ankaret (nem. bara skalet.) Sedan det nu legat på Ankaret en månad eller 6. veckor, ju bättre är det, då tappas det på bouteiller, men intet bouteillerne för fulla, ty eljest slås de sönder, och när det legat på bouteillerne 4. veckor är det aldra bäst att dricka.