71. Bönor och ärter i buteljer

Lästext

Bönor och ärter i buteljer

1 Som vanligt skurna bönor, ävensom nyss avplockade ärter proppas i torra buteljer med stora halsar. Buteljerne korkas mycket väl att luft ej kan komma åt dem; de sättas i en kittel med hö emellan och varuti kallt vatten slås; i torra somrar kokas de 1 ½ timme; men hava de växt med regn 1 timme. De upptagas och hartsas straxt väl med sammanblandat harts och beck, förvaras i källarn och håller sig mycket väl.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Bönor och Ärter i Bouteiller.

  Som wanligt skurna Bönor, äfvensom nyss afplockade Ärter proppas i torra Bouteiller med stora Halsar. Bouteillerne korkas mycket wäl att luft ej kan komma åt dem; de sättas i en kittel med hö emellan och hwaruti kallt watten slås; i torra somrar kokas de 1 ½ timme; men hafva de wäxt med regn 1 timme. de uptagas och hartsas straxt väl med sammanblandadt harts och bäck, förwaras i källarn och håller sig mycket wäl.