98. Svartsoppa

Lästext

Svartsoppa

1 Gåsinnanmätet som mycket väl vattlägges; fötterne varom tarmar nu äro lindade, hjärtat, örmagen |52|halsen som skinnet är avdragit, huvudet och en del av vingarne sättes att koka med litet salt - sedan köttet är mjukt tages det upp och radas på fat. Soppan silas upp, nejlikor, kryddpeppar, ingefära och salt ilägges efter smak, bloden tages och däruti, vispas vetemjöl att det blir som en tjock välling, småningom tages av soppan och vispas i, alltsammans slås i soppgrytan och vipas väl att det ej vidbränner; när den blir lagom tjock, slås den i kruka och nyttjas när den behövs. Då sviskon kokas mjuka i spadet - och i soppan slås ättika och brun sirap efter smak, den kokas litet; och av innanmätet tages så mycket man tycker samt korv som göres sålunda:

2 Rivet bröd uppblötes i mjölk; uppblandas med riven gåslever, litet sirap, salt, muskotblomma - proppas i halsskinnet, sys fast, kokas sakta ty de spricka hastigt - i stället för rivet bröd nyttjas och risgryn som då förut kokas till en gröt i mjölk.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Swart Soppa.

  Gås innanmätet som mycket wäl wattlägges; fötterne hvarom tarmar nu äro lindade, hjertat, örmagen |52|halsen som skinnet är afdragit, hufwudet och en del af wingarne sättes att koka med litet Salt - sedan köttet är mjukt tages det upp och radas på fat. Soppan silas upp, neglikor, kryddpeppar, ingefära och salt ilägges efter smak Bloden tages och deruti wispas hvetemjöl att det blir som en tjock wälling, småningom tages af soppan och wispas i alltsammans slås i Soppgrytan och wipas wäl att det ej widbränner; när den blir lagom tjock, slås den i kruka och nyttjas när den behöfs. då Swiskon kokas mjuka i Spadet - och i Soppan slås Ätticka och Brun Sirap efter smak, den kokas litet; och af innanmätet tages så mycket man tycker samt korf som göres sålunda:

  Rifwit bröd upblötes i mjölk; upblandas med rifven gåslefver, litet sirap, salt, muskottblomma - proppas i halskinnet, sys fast, kokas sakta ty de spricka hastigt - i stället för rifvit bröd nyttjas och risgryn som då förut kokas till en gröt i mjölk.