123. [Plåster mot bulnader]

Lästext

[Plåster mot bulnader]

Bom- eller matolja 16 lod
Gult vax 16 lod
Vit harts 16 lod
Gummi Benzoi 1 16 lod
Röd mönja 4 lod
Storax Callamitas 1 ½ lod.

1 Vaxen och hartset samt oljan värmes med mönjan, och när det är smält, Gummi Benzoi och storaxen. Då alltsammans uppvärmes och arbetas väl med en träspade. Med ett papper försökes om det kokat lagom, då det bör behålla ljusgul eller ljusbrun färg.

2 Detta plåster är gott för alla aposthemer, och bulnader, i synnerhet lungsot, då plåstret utstrykes på köttsidan av ett klippingsskinn, så stort att det betäcker hela bröstet. Då det några dagar legat avtorkas det och jämnas med en varm kniv, då det synes behöva, påstrykes nytt plåster. Om stället väskas, avtorkas det |153|med en mjuk och varm servett, och pålägges annat plåster. Det förorsakar även mycken klåda; men ingenting bör avskräcka för ett långvarigt bruk härav, vars verkan är alltid lycklig för patienten, om det ej brukas för sent.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  [Plåster mot bulnader]

  Bom eller matålja 16 lod
  Gult wax 16 lod
  wit harts 16 lod
  Gummi Benzoi 1 16 lod
  Röd Mönja 4 lod
  Storax Callamitas 1 ½ lod.

  Waxsen och hartset samt åljan wärmes med mönjan, och när det är smält, Gummi Benzoi och storaxen. då altsammans upwärmes och arbetas wäl med en trä spade. Med ett papper försökes om det kokat lagom, då det bör behålla lius gul eller lius brun färg.

  Detta plåster är gådt för alla Aposthemer, och bulnader, j synnerhet lungsöt då plåstret utstrykes på kiött sidan af ett klippings skienn, så stort att det betäcker hella bröstet. då det några dagar legat aftorkas det och jämnas med en hwarm knif, då det synes behöfwa, påstrykes nytt plåster. Om stället wäskas, aftorkas det |153|med en miuk och warm servet, och pålagges annat plåster. det förordsakar äfwen mycken klåda; men ingen ting bör afskräcka för ett långwarigt bruk häraf, wars wärkan är altid lyckelig för Patienten, om det ej brukas försent.