91. Vägglösspiritus från England

Lästext

|139|

Vägglösspiritus från England

1 Tag ett halvt kvarter Spiritus Vini reistific:, ett halvt kvarter Spiritus terebinth., 1 lod torr kamfert, som lägges däri, och snart smälter: detta blandas.

2 N:B: vid bruket som sker med pensel eller pennfjäder skakas flaskan eller kärilet, för att desto bättre befrämja blandningen: Penseln eller fjädren, som blivit doppad i blandningen, föres nu i öppningen eller de ställen, där ohyran håller sig: eller och gjutes något därav uti fogningar, då dess verkan genast märkeligen visar sig. Det kan jämväl utan olägenhet brukas på damask och sidentygssparlakan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |139|

  Wägglöss Spiritus från England

  Tag ett halft Qwarter Spir. Vini reistific: ett halft qwarter Spir. terebinth. 1: lod torr Camphert, som lägges deri, och snart smälter: detta blandas.

  N:B: wid bruket som skjer med Pensell eller Penfjeder skakas flaskan eller kiärillet, för at desto bättre befrämja blandningen: Penseln eller fjädren, som blifwit doppad i blandningen, föres nu i öpningen eller de ställen, der ohyran håller sig: eller och giutes något deraf uti fogningar, då des werkan genast märkeligen wisar sig. Det kan jemwäl utan olägenhet brukas på Damask och sidentygs Sparlakan.