9. Att göra oxläggsvin

Lästext

|19|

Att göra oxläggsvin

1 Man tager 9 kannor källvatten, eller brunnsvatten, 1 skålpund fint socker till var kanna, det blandas tillsammans med vattnet och kokas väl i ¾ dels timma, sedan tager man oxläggeblomster 3 fulla kannor, tag och stöt dem väl sönder i en stenmortel, och när de äro väl sönderstötte, så krama saften utur dem igenom ett kläde, denna saften slår man till det kokade sockervattnet, när det är ljumt och lägger där uti 3 à 4 sönderskurne citroner, ett gott skedblad jäst, och 2 skedblad sönderstött vinsten, och 2 kannor gott franskt vin, tag väl till, sedan det är slagit i ett rent träkäril, bindes mycket väl med rep omkring, sängkläder över och under, låt så stå och jäsa i 5 à 6 dagar, sila sedan genom en serviette uti ett halvankar; det måste ligga i källaren, i en månad eller litet mera förr än det röres eller avtappas och måtte det vara litet rum i ankaret, så att det icke jäser över eller går sönder, när vinet har legat i källaren så länge tappas det av och fylles i buteljer, så sättes det i sand och förvaras med goda korkar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |19|

  At giöra Oxlegge Win.

  Man tager 9 kannor källwatn, eller brunswatn, 1 ℔ fint såcker til hwar kanna, det blandas tilsammans med watnet och kokas wäl i ¾ dels tima, sedan tager man ox lägge blomster 3 fulla kannor, tag och stöt dem wäl sönder i en sten mortell, och när de äro wäl sönderstötte, så kramma saften utur dem igenom et kläde, denna saften slår man til det kokade såckerwatnet, när det är liumt och lägger der uti 3 a 4 sönder skurne Zitroner, ett godt skiedblad gäst, och 2 skiedblad sönder stött winsten, och 2 kannor godt Franskt win, tag wäl til, sedan det är slagit i et rent träkärill, bindes mycket wäl med rep omkring sängkläder öfwer och under, lät så stå och giäsa i 5 a 6 dagar, sila sedan genom en Serviette uti et half ankar; det måste ligga i källaren, i en månad eller litet mera förr än det röres eller aftappas och måtte det wara litet rum i anckaret, så at det icke giäser öfwer eller går sönder, när winet har legat i källaren så länge tappas det af och fylles i bouteiller, så sättes det i sand och förwaras med goda kurckar.