79. Att färga blått på sidentyg

Lästext

|125|

Att färga blått på sidentyg

1 Till 6 lod god viktriololja, tages ett lod indigo, som stötes och siktas genom florssikt, slås i en något stor flaska och röres om sakta med en trästicka eller en penna, flaskan ställes på en stentallrik utan kork, tills det är utjäst, denna färg håller sig att gömma.

2 När man vill färga, kokas upp gott rinnande vatten och slås i ett stenkäril, drypes några droppar av färgen där uti, och vispas hastigt om, sedan lägges tyget uti, röres och vändes tills det blir så mörkt som man vill. Har man drupit för litet färg i vattnet tager man nytt vatten, och gör på samma sätt. När det är lagom mörkt vrides det upp och torkas utan att sköljas, styvas och manglas när det är halvtorrt. Sidentyget bör vara väl blött i alunvatten innan det lägges i färgen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |125|

  Att färga blådt på sidentyg

  Til 6 lod god victriol-ålja, tages et lod indigo, som stötes och sigtas giänom flors sigt, slås i en något stor flaska och röres om sakta med en trästicka eller en penna, flaskan ställes på en sten talrik utan kork, tils det är utgäst, denna färg håller sig att gomma.

  När man will färga, kokas upp gådt rinnande watn och slås i et sten käril, drypes några droppar af färgen der uti, och wispas hastigt om, sedan lägges tyget uti, röres och wändes tils det blir så mörkt som man wil. Har man drupit förlitet färg i watnet tager man nytt watn, och giör på samma sätt. När det är lagom mörkt wrides det up och tårkas utan att skiöljas, styfwas och manglas när det är halftort. siden tyget bör wara wäl blödt i ahlund watn innan det lägges i färgen.