109. För all slags bröstvärk

109. För all slags bröstvärk

Lästext

För all slags bröstvärk

1 ½ skålpund väl skirt smör, ju färskare ju bättre, väl skummat, slås på 2 matskedblad god honung, detta arbetas väl, med en träsked, där uti inröres 4 teskedblad riven violrot, sist när allt detta är väl inblandat, skiljes |147|2:ne ägg från vitan, och gulorne arbetas i samma mos, som intet får någon metall vidkomma. Av detta tager man när man behagar, och låter det sakta rinna ner i halsen.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  För all slags Bröst wärk.

  ½ ℔ wäl skirt smör ju färskare ju bättre, wäl skummat, slås på 2 mat skiedblad God Honung, detta arbetas wäl, med en trä skied, der uti inröres 4 The skiedblad riwen violrot, sist når alt deta är wäl inblandat, skieljes |147|2:ne ägg från witan, och Gulorne arbettas i samma mos, som intet får någon metall widkomma. af detta tager man når man behagar, och låter det sagta rinna ner i halsen.