61. Medel mot rödsot hos kreatur

Lästext

|92|

Medel mot rödsot hos kreatur

1 I Åbo Underrättelser läses följande: "En half jungfru terpentin och en ¼ dito tegelolja blandas tillsammans med ett kvarter ättika, som omskakas och ingives medelst butelj. Skulle rödsoten ej stanna därav inom dygnet, så gives 24 timmar därefter en lika dosis, men erfarenheten har visat, att 2 gångers ingivning högst sällan behövs.”

2 [Red. anm. Publicerad i Åbo Underrättelser den 12 september 1846.]

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |92|

  Medel mot rödsot hos kreatur.

  I Åbo underrättelser läses följande: En half jungfru terpentin och en ¼ d:o tegelolja blandas tillsammans med ett qvarter ättika, som omskakas och ingifves medelst butelj. Skulle rödsoten ej stanna deraf inom dygnet, så gifves 24 timmar derefter en lika dosis, men erfarenheten har visat, att 2 gångers ingifning högst sällan behöfs.”

  [Red. anm. Publicerad i Åbo Underrättelser den 12 september 1846.]