88. Att färga blått på siden

Lästext

Att färga blått på siden

1 Till 6 lod god viktriololja tages 1 lod indigo, det stötes och siktas genom florssikt, slås i flaskan och röres sakta med en vispkvist, låter det stå på en stentallrik utan kork, tills flaskan är kall och utjäst. Sedan korkas den och göms. Då man vill färga därmed, kokas upp gott rinnande vatten, som slås i en stenkruka, dryper några droppar färg där uti, och vispar hastigt, att ej vattnet kallnar. Sedan lägges tyget där uti, röres och vä[n]det tills det blir lagom mörkt, skulle man drypa för litet första gången, tager man nytt vatten och gör som förr, när det är lagom mörkt |137|v[r]ides det upp, sköljes intet, och färgar ändock intet från sig. Sedan styvas och manglas det, ifrån halvtorrt tills det blir helt torrt. Det tyg man på detta sätt vill färga måste förut vara väl blött i alunvatten. Eller som man kallar alunbetat.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At färga blådt på siden.

  Til 6 lod god victriol ålja tages 1 lod jndigo det stötes och siktas giänom flors sikt, slås i flaskan och röres sakta med en wisp qwist låter det stå på en stentalrik utan kork, tils flaskan är kall och utgiäst. sedan korkas den och giöms. då man wil färga dermed, kokas up gådt rinnande watn, som slås i en sten kruka, dryper några droppar färg der uti, och wispar hastigt, at eij watnet kalnar. sedan lägges tyget der uti, röres och wä[n]det tils det blir lagom mörkt skulle man drypa förlitet första gången, tager man nyt waten och giör som förr när det är lagom mörkt |137|wides det up, skiöljes intet, och färgar ändok intet från sig. sedan styfwas och manglas det, ifrån halftort tils det blir helt tort. det tyg man på detta sätt wil färga måste förut wara wäl blödt i Alun waten. eller som man kallar Alun betat.