144. Svart färg på lärft och garn

144. Svart färg på lärft och garn

Lästext

Svart färg på lärft och garn

1 Till 1 skålpund lärft eller garn, tager man 2 kvintin spanskgröna, stöter det smått och lägger 2 kannor vatten i en kittel, det man låter koka opp, sedan lägges lärftet eller garnet uti, hanteras fort och kokas ¼ timma, låter det ligga sedan över natten, |173|om morgonen tages det opp och torkas rätt väl torrt, andra dagen kokar man igen 24 lod brun bresilja, och 3 kannor vatten 1 timma, sedan tages kitteln av och silas, lägges lärftet eller tråden däruti, och hanteras flitigt, låter det då ligga över natten, andra dagen torkas det upp helt torrt, och så är det färdigt NB: det bör doppas flera gångor, om det ej blir bra den första, då det sköljes väl uti kallt vatten.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Swart Färg på Lärft och garn

  Till 1: ℔: lärft eller garn, tager man 2 qvintin Spansk gröna, stöter det smått och lagger 2 kannor watn i en kjettel, det man låter koka opp, sedan lägges lärftet eller garnet uti, hanteras fort och kokas ¼ tim[m]a, låter det ligga sedan öfwer natten |173|om morgonen tages det op och torkas rätt wäl tort, andra dagen kokar man igen 24. lod brun Brisillia, och 3 kannor watn 1 tima, sedan tages kitteln af och silas, lägges lärftet eller tråden deruti, och hanteras flittigt, låter det då ligga öfwer natten, andra dagen torkas det up helt tort, och så är det färdigt NB: det bör doppas flera gångor om det ej blir bra den första, då det skjöljes wäl uti kalt watn: