72. Infallibelt medel mot frossan, utgivet av en stor medikus i Schweiz

72. Infallibelt medel mot frossan, utgivet av en stor medikus i Schweiz

Lästext

Infallibelt medel mot frossan, utgivet av en stor medikus i Schweiz

Pulveriserad kina 1 uns
Utvald raspad rabarber 1 drakma
Malörtssalt ½ dito
Salt av Centaurium minus ½ dito
Sal tartari simplex ½ dito
Malörtssirap, så mycket som behöves, för att härav göra ett opiat.

1 Sedan delas denna komposition i fyra lika delar. Den första tages ¼:dels timme sedan frossfebern är överstånden. Den andra delen tages 12 timmar därefter, den tredje också efter ytterligare passerade 12 timmar, samt åter efter 12 timmars förlopp den 4:de eller sista delen. Uppå varje intagning drickes tunn buljong och bäst vore om densamma, intagningen, skedde på fastande mage; ävensom varje av satserna vid intagningen tillblandas antingen med vitt vin eller vatten. Man kan äta sina riktiga mål och behöver varken purgering eller åderlåtning. Mjölk får ej ätas, ej |100|heller drickas något maltdricka, utan vitt vin och vatten. Denna medicin får ej nyttjas förrän 3:dje frossattacken.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Infaillibelt Botemedel mot Frossan. utgifvit af en stor Medicus i Schveitz

  Pulveriserad China 1 uns
  Utvald raspad Rhabarber 1 dracm
  Malörts Salt ½ dito
  Salt af Sentaura Minos ½ d:o
  Sal Tartari Simplex ½ d:o
  Malörts Sirap, så mycket som behöfves, för att häraf göra ett opiat.

  Sedan delas denna komposition i fyra lika delar. Den första tages ¼:dels timme sedan frossfebern är öfverstånden. Den andra delen tages 12 timmar derefter, den tredje också efter ytterligare passérade 12 timmar, samt åter efter 12 timmars förlopp den 4:de eller sista delen. Uppå hvarje intagning drickes tunn bouillon och bäst vore om densamma, intagningen, skedde på fastande mage; äfvensom hvarje af sattserna vid intagningen tillblandas antingen med hvitt vin eller vatten. Man kan äta sina rigtiga mål och behöver hvarken purgering eller åderlåtning. Mjölk får ej ätas, ej |100|heller drickas något malt dricka, utan hvitt vin och vatten. Denna medicin får ej nyttjas förrän 3:dje fross attacken.