17. Pomeransvatten

Lästext

Pomeransvatten

1 Till 1 ankare tages 18 eller efter storleken 20 stycken pomeranser, 14 skålpund gott socker och 16 kannor källevatten. Sedan låter man vattnet och sockret kokas tillsammans, tills det bliver 14 kannor kvar, och tager ett rent ankare och slår denne lagen däruti; sedan han är sommarvarm. Pomeranserna skäres helt sönder, kärnorna tages ut, och så lägges det sönderskurna uti 2 kannor renskt vin, var till slås 2 à 3 skedblad jäst, sedan låter man det ligga uti 3 veckor. Där efter tappas det i buteljer som hartsas mycket väl till, och när det stått i 8 dagar, så kan man dricka därav som man behagar.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Pommerantz Watn.

  Till 1 anckare tages 18 e:r efter storleken 20 st: Pommerantzer, 14 ℔ godt såcker och 16 kannor kiällewatn. sedan låter man watnet och såckret kokas til sammans, tils det blifwer 14 kannor qwar, och tager et rent anckare och slår denne lagen deruti; sedan han är sommarwarm. Pommerantzerna skiäres helt sönder, kärnorna tages ut, och så lägges det sönder skurna uti 2 kannor Renskt win, hwar til slås. 2 a 3 skiedblad giäst, sedan låter man det ligga uti 3 weckor. Der efter tappas det i Bouteiller som hartsas mycket wäl til, och när det stått i 8 dagar, så kan man dricka deraf som man behagar.