31. Att inlägga ansjovis

Lästext

Att inlägga ansjovis

1 Man tager osköljd vassbuk uti september eller oktober månad, rensas intet ut, utan skär allenast huvudet av, lägg honom in varvtals |73|i en ny ekburk eller stenkruka med franskt salt, litet saltpetter, stött ingefära, fin röd sandel och 2 skedblad ölättika vid vart varv, står så i 5 à 6 dagar, sedan hälles laken väl av, och läggs han ånyo in som förr är sagt med nya kryddor och ölättika, koka så den avhällda laken upp tills han blir tjock som en välling, och då han är kall slås han över igen, när det då har stått 5 à 6 veckor till soppan blir tunn, hälles så av och kokas laken upp och kallnar, slås så på igen och läggs botten och sten på. NB Är denna laken intet tillräcklig utan minskar i kokningen tages blodlaka efter annan vassbuk som allt tillika med den förra kokas i en stenkruka och skummas intet.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At inlägga anchovis.

  Man tager oskiölgd wassbuk uti Septembr: eller October månad, rensas intet ut, utan skiär allenast hufwudet af, lägg honom in warftals |73|i en ny Ekburk eller Stenkruka med Franskt Salt, litet saltpetter, stött Jngefära, fin röd sandel och 2 skied blad öhl ätticka wid hwart warf, står så i 5 a 6 dagar, sedan hälles laken wäl af, och lägs han å nyo in som förr är sagt med nya kryddor och öhlätticka, koka så den afhälda laken up tils han blir tiock som en wälling, och då han är kall slås han öfwer igen, när det då har stått 5 a 6 weckor til soppan blir tunn, hälles så af och kokas laken up och kalnar, slås så på igen och lägs botn och sten på. NB Är denna laken intet tillräckelig utan minskar i kokningen tages blod laka efter annan wassbuk som alt tillika med den förra kokas i en stenkruka och skummas intet.