64. Förträffligt medel mot förkylda händer

64. Förträffligt medel mot förkylda händer

Lästext

Förträffligt medel mot förkylda händer

1 I samma vatten som man kokat linsärter, nedsticker man händerna, och låter det därvid vara så varmt som man kan tåla, samt håller dem där tills vattnet svalnat; därefter upptagas de, torkas samt förses med tjocka handskar för en kvarts timme, tills huden åter blivet fast. Bra är upprepa detta flere gånger om dagen. Händer som alla vintrar spruckit, hava genom detta medel på en vinter blivit hela. Linservattnet kan ganska ofta på nytt uppvärmas till bruk.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  förträffligt Medel mot förkylda händer

  i samma vatten som man kokat Linsärter, nedsticker man händerna, och låter det dervid vara så varmt som man kan tåla, samt håller dem der tills vattnet svalnat; derefter upptagas de, torkas samt förses med tjocka handskar för en qvarts timme, tills huden åter blifvet fast. bra är upprepa detta flere gånger om dagen. Händer som alla vintrar spruckit, hafva genom detta medel på en vinter blifvit hela. Linservattnet kan ganska ofta på nytt uppvärmas till bruk.