95. Mot stenpassion

Lästext

Mot stenpassion

1 Man tager sviskonkärnor, torkar dem i en varm ugn, utan att brännas, sedan tager man nypon och torkar så att båda kunna pulveriseras ganska fint, sviskonkärnorna med skal och kärna, då detta är fint stött, och siktat tager man en tesked av kärnpulvret och två av nyponpulvret som patienten tager morgon och afton.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Mot Sten Passion

  Man tager Sweskon kiärnor torkar dem i en warm ung, utan at brennas, sedan tager man niupån och tårkar så at båda kunna pulveriseras ganska fint, sweskon kärnorna med skahl och kiärna då detta är fint stödt, och sicktat tager man en the skied af kiärn pulvret och twå af niupån pulfvret som patienten tager mårgon och afton.