83. Beskrivning på goda tvålkulor

Lästext

Beskrivning på goda tvålkulor

1 Venedisk tvål 1 daler, bittermandel 1 daler 4 öre, tinctura benzoi 1 daler 4 öre, olium linamommi 1 daler 4 öre, olium lavendula 30 öre, olium ligni zodil 1 lod[?] 4 öre.

2 Man skär tvålen i små skivor och uttvättar saltet, därpå stötes han i en mortel |132|väl, sedan uppkokas bittermandelen i vatten till skalet blir löst som då avtages och mandelen stötes så fin, att man liksom kan krama en olja utur honom, här på blandas han tillhopa med tvålen i mortelen, sedan upptager man honom och slår på honom 2 à 3 droppar tinctura benzoi, 6 à 7 droppar ligni zodil, 6 à 8 droppar olium lavendel, 1 à 2 droppar olium linamommi, dock skall emellan var gång tvålen och vardera oljan väl inblandas. Vill man hava honom marmorerad slås litet vatten i en sked, var uti lägges litet cinnober och i en annan sked blandas i vatten litet schmaltz, kulan klappas såsom en kaka och fingren doppas i den röda färgen samt strykes i kors på bägge sidor av tvålen vilken straxt hoprullas, på lika sätt utklappas han sedan som förr och över strykes i kors eller lik som prickas med den blå färgen, till slut rullas den tillsammans, som en kula och över strykes hel tunt med 2 droppar av varjehanda slags olja, så är han färdig.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Beskrifning på goda Twål Kulor.

  Wenedisk twål 1 d:r Bitter mandel 1 d. 4. Tinctura Benzoi 1 d:r 4., ol: Linamommi 1 d:r 4., ol: Lavendula 30 ./., ol: Ligni Zodil 1 d[?] 4 ./.,

  man skiär twålen i små skifwor och ut twettar saltet, der på stötes han i en mortel |132|wäl, sedan upkokas Bitter mandelen i watn til skalet blir löst som då aftages och mandelen stötes så fin, at man liksom kan kramma en olja utur honom, här på blandas han tilhopa med twålen i mortelen, sedan uptager man honom och slår på honom 2 a 3 droppar tinctura Benzoi 6 a 7 droppar ligni Zodil, 6 a 8 droppar ol: Lavende 1 a 2 droppar ol: Linamommi dok skal emellan hwar gång twålen och hwardera olian wäl inblandas. Wil man hafwa honom marmorerad slås litet watn i en skied, hwar uti lägges litet Zenober och i en annan skied blandas i watn litet Schmaltz kulan klappas såsom en kaka och fingren doppas i den röda färgen samt strykes i kors på begge sidor af twålen hwilken straxt hoprullas, på lika sätt utklappas han sedan som förr och öfwer strykes i kors eller lik som prickas med den blå färgen til slut rullas den tilsammans, som en kula och öfwer strykes hel tunt med 2 droppar af hwarjehanda slags olja så är han färdig.