35. Tårta av ärtmjöl

Lästext

|75|

Tårta av ärtmjöl

1 Ärterna härtill tillredes på följande sätt. Goda gula ärter förvälles så att det skrumpna går av dem och de äro alldeles släta, då vattnet väl avsilas och man breder dem på flata fat att torka (efter brödbakning i en ugn vore tjänligaste värme härtill). Sedan stötes de och hårsiktas, så är detta mjöl färdigt.

2 Till 12 lod socker tages 2 lod bittermandel som skalas och stötes samt blandas med sockret, 14 äggulor slås uti ett fat och vitan efter 7 i ett annat, då börjas vispa i bägge på en gång, när gulorna äro väl söndervispade slås litet om sändes av sockret som är förut blandat med mandelen, när allt är uti vispas en god stund. Sedan tages 6 lod ärtmjöl som röres sakta uti. När det är väl nerrört slås vitorna i och varligt röres om att det endast blir väl nerrört. Då bör ugnen vara tilreds att straxt insätta, hela denna vispning drar en dryg halv timme, en droppe luckt vatten tages till vart ägg och kan ej skiljas från mandelbakelse.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |75|

  Torta af Ärtmiöl

  Ärterna härtill tillredes på följande sätt Goda Gula Ärter förwälles Så at det Skrumpna går af dem och de äro aldeles Slätta då Wattnet wäl afsilas och man breder dem på flata fatt at torka (efter Brödbakning i en ung wore tienligaste wärmne härtill) Sedan Stötes de och Horsigtas, Så är detta Miöl färdigt;

  Till 12 lod Socker tages 2 lod bitter Mandel Som Skalas och Stötes samt blandas med Sockret 14. ägg gulor slås uti et Fat och Witan efter 7 i et annat, då börjas wispa i bägge på en gong när gulorna äro wäl Sönderwispade slås litet om sändes af Sockret Som är förut blandat med mandelen när alt är uti wispas en god Stund. Sedan tages 6 lod Ärt Miöl som röres Sakta uti. när det är wäl ner rört slås vitorna i och warligt röres om at det endast blir wäl ner rört. då bör ungen wara tilreds at Straxt insätta hela denna wispning drar en dryg half timme, en droppe Luckt watten tages til hvart ägg och Kan ej Skiljas från Mandelbakelse