28. Att lägga in stärkebär eller blåbär

28. Att lägga in stärkebär eller blåbär

Lästext

Att lägga in stärkebär eller blåbär

1 Man tager så mycket bär som man vill, rensar dem, sköljes, och låter vattnet rinna väl av, lägges i en glas- eller stenburk, sedan tager man halvparten vinättika och halvparten franskt vin, emot en kanna bär tages 2 skedblad god senap och blandar den i vinet och ättikan, sättes på elden att koka, när den är väl uppkokad slås den i ett käril att kallna. NB litet sönderbrutit kanel lägges uti när det kokas; då det är kallt slås det på bären, så att det står över dem och förvaras, till dess de efter smak bliva lagom att äta.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At lägga in Stärkbär eller Blåbär.

  Man tager så mycket bär som man wil, rensar dem, skiöljes, och låter watnet rinna wäl af, lägges i en glas eller sten burck, sedan tager man halfparten win ätticka och halfparten Franskt win, emot en kanna bär tages 2 skiedblad god Senap och blandar den i winet och ättikan sättes på elden at koka, när den är wäl upkokad slås den i ett kärill at kalna. NB litet sönderbrutit Canel lägges uti när det kokas; då det är kalt slås det på bären, så at det står öfwer dem och förwaras, til des de efter Smak blifwa lagom at äta.