160. Mot hemorrojder och gikt

160. Mot hemorrojder och gikt

Lästext

Mot hemorrojder och gikt

1 2 lod cremor tartarie:

2 2 lod svavelblomma:

3 2 lod tartarus soulubiles:

4 1 lod fint riven rabarber:

5 ½ kvintin saffran upplöst i ett skedblad varmt vatten sammanblandas uti ett kvarter god och vaxfri honing. Av detta mos tages ett teskedblad varje morgon, och börjas därmed 2 à 3 dagar för fullmånaden, och upphöres vid nytändningen.

6 Den tiden då moset ej nyttjas drickes en dekokt av.

7 1 skålpund dulcha amara

8 ½ skålpund färska asprötter

9 ¼ skålpund lingva santi

10 Desse ingredienser lägges i 3 kannor vatten, och kokar till dess 2 kannor blir kvar, låter det svalas och konserveras i buteljer samt sedan dricker därav ett glas var morgon, blandat med en tesked enbärsmos.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Mot Hejmoroyder och Gickt

  2 lod Cremor Tartarie:

  2 lod swawel blomma:

  2 lod Tartarus soulubiles:

  1 lod fint rifwen Rabarber:

  ½ qvintin Saffran uplost i et skiedblad warmt watn sammanblandas uti ett qvarter god och wäx fri honing. Af detta mos tages ett Thee skied blad hwarje mårgon, och borjag dermed 2 a 3 dagar för Fullmanaden, och uphöres wid Nytendningen.

  Den tiden då moset ej nyttjas drickes en Decocht af.

  1 ℔ Dulcha Amara

  ½ ℔ färska Asprötter

  ¼ ℔ lingva Santi

  Deße ingrediencer lägges i 3 kannor watn, och kokar till des 2 kannor blir qwar låter det swalas och Conserveras i Bouteller samt sedan drecker deraf et Glas hwar morgon blandat med en Théskied Enbärs mos.