112. Att tillreda talg till ljus att de se ut som vita vaxljus och brinna länge

112. Att tillreda talg till ljus att de se ut som vita vaxljus och brinna länge

Lästext

|148|

Att tillreda talg till ljus att de se ut som vita vaxljus och brinna länge

1 Av fårtalg tages ½ lispund som skäres helt små, den lägges uti en väl förtent kopparkittel var uti vatten kokar, lägg där till 3 lod luttrat saltbitter, 1 lod bomolja och 1½ lod fint stött salmoniac, slå så bomoljan där till och en god handfull kökssalt, när detta kokat en god stund, så tag det av elden; och silat genom en ren duk, uti stenkrukor eller skålar, när den blivit helt kall, och torr, att intet vatten där uti är, så stöpes ljus där av antingen i bleck- eller glasformar, eller och det brukliga sättet. När ljusen äro stöpte, hängas de en dag i vädret att lukten avgår, dock på sådant ställe att intet regn eller vått kommer därpå. Då de sedermera kunna nyttjas.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |148|

  Att tilreda talg till Lius att de se ut som wita waxlius; och brinna länge.

  Af får talg tages ½ L℔ som skiäres helt små, den lägges uti en wäl förtent koppar Kittel hwar uti watn kokar, lägg der till 3 lod luttrat saltbitter, 1 lod Bom-olja och 1½ lod fint stödt Salmoniac, slå så bom oljan der till och en God hand full kiöks salt, när detta kokat en god stund, så tag det af elden; och silat genom en ren duk, uti sten krukor eller skålar, när den blifwit helt kall, och torr, att intet watn der uti är, så stöpes lius der af antingen i blek eller glas formar, eller och det brukeliga sättet. När liusen äro stöpte, hängas de en dag i wädret att luckten afgår, dock på sådant ställe att intet rägn eller wått kommer derpå. då de sedermera kunna nyttias.