7. Kort berättelse hur mjöd skall kokas

7. Kort berättelse hur mjöd skall kokas

Lästext

|18|

Kort berättelse hur mjöd skall kokas

1 Till en kanna honung, 8 kannor vatten, en halv hand humla, litet isop, som allt kokas i en kopparkittel och 3:die parten kokas in, och sedan slås i en ren så att jäsa som annat svagöl, så varmt då lägges jäst uti och täckes väl till att jäsa ett dygn och sedan läckes det igenom en yllenpåsa i ankaret, och den som vill kan 8:ta dagar efter tappa det i buteljer.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |18|

  Kort berättelse huru Miö skal kokas.

  Til en kanna honung, 8 kannor watn, en half hand humla, litet Jsop, som alt kokas i en koppar kittel och 3:die parten kokas in, och sedan slås i en ren såå at giäsa som annat swagöhl, så warmt då lägges giäst uti och täckes wäl til at giäsa ett dygn och sedan läckes det igenom en yllen påsa i Anckaret, och den som wil kan 8:ta dagar efter tappa det i Bouteiller.