37. Beskrivning på citronkaka

Lästext

|81|

Beskrivning på citronkaka

1 Till ½ skålpund risgryn tages 1 skålpund socker och 6 citroner, grynen kokas i vatten tills de bliva mjuka, då man slår dem uti en hårsikt, att vattnet rinner väl av dem, sedan skäres eller rives skalet av citronerne och all saft kramas ur, men aktas att icke kärnorna komma med, så blandas grynen, citronsaften och skalen och sockret tillsammans, och slås uppå ett fat, var till är gjort, en botten av krokandeg med dess kant, då man lagt honom på fatet, strös även väl mycket socker och av det rivna citronskalet; varefter gräddas i ugnen, varest denna kaka ej behöver lång tid.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |81|

  Beskrif:ning på Citron Kaka

  Til ½ ℔ risgryn tages 1 ℔ såcker och 6 Citroner, grynen kokas i watn tils de blif:a miuka, då man slår dem uti en hårsikt, at watnet rinner wäl af dem, sedan skeres eller rif:es skalet af Citronerne och all saft kramas ur, men achtas at icke tiärnorna komma med, så blandas grynen Citron saften och skalen och såckret til sammans, och slås upå et fat, hwar til är giort, en botn af Crocan deg med des kant, då man lagt honom på fatet, strös äf:en wäl mycket såcker och af det rif:na citron skalet; hwarefter gräddas i ungnen, hwarest denna kaka eij behöf:er lång tid.