23. Att sylta astrakanska äpplen

23. Att sylta astrakanska äpplen

Lästext

Att sylta astrakanska äpplen

1 När äpplena äro klara, kokas en något tjock sirap, som bliver kall, och så fort man skalar dem lägges de i sirapen, ty annars bliva de fläckiga, när nu sirapen blivit tunn, kokas den åter upp med mera socker, sirapen skall alltid vara kall när han hälles på äpplena, detta göres 2 gånger. Tredje gången kokas äpple|40|na tills de bliva klara, och så fort man ser något bliva klart tages det upp, de få intet koka hårt, och mycket sirap behövs ty de tåla länge att koka.

|41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66|

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At Sylta Astracanska äplen

  När äplenna äro klara, kokas en något tiåck sirap, som blif:er kall, och så fort man skalar dem lägges de i sirapen, ty annars blif:a de fläckikga, när nu sirapen blif:it tunn, kokas den åter up med mera såcker, sirapen skal altid wara kall när han hälles på äplena, detta giöres 2 gånger. Tredie gången kokas äplen|40|na tils de blif:a klara, och så fort man ser något blif:a klart tages det upp, de få intet koka hårt, och mycket sjrap behöfs ty de tåla länge at koka.

  |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66|