47. Remedium för fårskabben samt i synnerhet för fårlusen (Bosca ovina)

47. Remedium för fårskabben samt i synnerhet för fårlusen (Bosca ovina)

Lästext

|87|

Remedium för fårskabben samt i synnerhet för fårlusen (Bosca ovina)

1 1 skålpund kvicksilver

2 ½ dito venedisk terpentin

3 ¼ dito terpentinolja

4 Rivas sålänge tillsammans i en mortel tills kvicksilvret blivit väl blandat. En apotekare gör detta allrabäst.

5 Bruket. Ullen benas efter ryggen, med fingerändan doppas i salvan, bestrykes och ingnides skinnet. Tvärstreck över bogar och lår, behandlas på lika sätt. Utgången är säker och ett sådant får kan genast och utan fara släppas bland felfria.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |87|

  Remedium för Fårskabben samt isynnerhet för Fårlusen (Bosca owina)

  1 ℔ qvicksilfver

  ½ d:o venedisk terpentin

  ¼ d:o Terpentin olja

  Rifvas sålänge tillsammans i en mortel tills qvicksilfret blifvit väl blandat. En apothekare gör detta alrabäst.

  Bruket. Ullen benas efter ryggen, med fingerändan doppas i salfvan, bestrykes och ingnides skinnet. Tvärsträk öfver bogar och lår behandlas på lika sätt. Utgången är säker och ett sådant Får kan genast och utan fara släppas bland felfria.