99. Beskrivning på sårsalva

Lästext

|144|

Beskrivning på sårsalva

1 En jungfru brännvin, lika mycket vinättika, och lika brunnsvatten skvalpas väl tillsammans med 3 nypar salt, sedan blandas där uti så mycken skaven venedisk tvål att den blir som en salva som strykes på linne och appliceras.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |144|

  beskrifning på sår salfwa

  en jungfru brenwin lika mycket win ätticka, och lika bruns waten skwalpas wäl tilsammans med 3 niupar salt, sedan blandas der uti så mycken skawen Wenedisk twål at den blir som en salf:a som strykes på linne och apliceras.