116. För frossan

Lästext

För frossan

1 Tages avförande, 12 timmar ungefär före frossen väntas, tages Roten Mirr för 1 skilling, därpå slås en jungfru kummin- eller pomenransbrännvin, som den sjuke utsuper då sträckningarne som bådar febern kommer, han lägger sig, och breder väl uppå sig. Hjälper det intet första gången gör man det om nästa feberdag.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  För fråßen

  Tages afförande, 12 timmar ungefär före Fråßen wäntas, tages Roten Mirr för 1 sk: derpå slås en jungfru Cummin eller Pommenrantz brenwin, som den siuke ut super då sträkningarne som bådar Febern kommer, han lägger sig, och breder wäl upå sig. hielper det intet första gången giör man det om nästa Feber dag.