162. För frossan

Lästext

|185|

För frossan

1 Tages 1½ lod kina, och 20 stycken pulveriserade kräftstenar, som röres i brun sirap, 2:ne delar tagen på den feberfria dagen och 3:dje delen gömmes övertäckt, tills nästa fria dag, då den intages, men förut skall man på en feberfri dag tagas in att kräkas, innan man nyttjar denna kur.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |185|

  För Fråsen

  tages 1½ lod Kina, och 20 St: pulfweriserade kräft stenar, som röres j Brun Sirap, 2ne delar tagen på den feberfria dagen och 3:die deln gömmes öfwertäckt, tils nästa fria dag, då den intages, men förut skal man på en feber fri dag tagas in at kräkas, innan man nyttiar denna cour