154. Lofvers havrekur för gikt

Lästext

Lofvers havrekur för gikt

1 12 göpnar välrensat vithavre

2 5 lod röd sandalsträd

3 En god handfull färska cikoriarötter, finns det ej, tages torra

4 1 lod nitri antimoniali

5 Dessa species kokas med 6 kannor gott källvatten lyckt, tills hälften kokat in, svalas, silas och buteljeras samt korkas väl, därav drickes 1 kvarter morgon, och afton, 3 timmar förn man äter, man väjer salt och surt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Lofvers haf[w]er Cour för Gicht.

  12 Göpnar wäl ränsat wit hafwar

  5 lod röd sandals träd

  en God hand full färska Chicori rötter, fins det ey tages torra

  1 lod Nitri Antimoniali

  deßa Species kokas med 6 kannor gådt källe watn lyckt, tils hälften kokat in swalas silas och bouteilleras samt korkas wäl, der af dreckes 1 qvarter mårgon, och Afton 3 timmar förn man äter, man wäijer salt och surt.