85. Beskrivning på bläck tagen utur Inrikes tidningen nr 48 för år 1770

85. Beskrivning på bläck tagen utur Inrikes tidningen nr 48 för år 1770

Lästext

Beskrivning på bläck tagen utur Inrikes tidningen nr 48 för år 1770

1 3 uns stött galläpple, och ett uns pulveriserat kampeschträ, kokas ½ timma uti något mer än ett stop vatten, som sedan silas genom fint linne, uti en lagom stor butelj, uti vilken man förut lagt ett uns järnviktriol och ett uns gummi arabicum. Så snart gummit och viktriolen äro upplösta är bläcket färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Beskrifning på bleck tagen utur Jnrikes tidningen No 48 för år 1770.

  3 untz stödt gall äple, och et untz pulveriserat Campeche trä, kokas ½ tima uti något mer än et stop watn, som sedan silas giänom fint linne, uti en lagom stor Bouteille, uti hwilken man förut lagt et untz järn victriol och et untz gummi arabicum. så snart gumit och victriolen äro uplösta är blecket färdigt.