71. Säkert bot mot hemorrojder

Lästext

|98|

Säkert bot mot hemorrojder

1 Ofta hör man klagas över denna plåga, i synnerhet av dem, vilka ifrån ungdomen varit i sittande ställning träget sysselsatta och haft liten kroppsrörelse samt därjemte njutit alltför fet föda, varibland fläsk är det för hemorrojder mest skadliga. De visa sig i öppningen av ändtarmen medelst knölar eller bölder, som äro mjuka och ömma, stundom små, men stundom också uppnående storleken av ett mindre hönsägg. De äro ofta blodflytande. Botemedlet är helt enkelt. Man tager färsk, om möjligt varm hästspillning, lägger därav i en kruka, eller passande kärl ungefär en kanna, därpå hälles lika mycket kokande vatten. Man sätter sig på kärlet och låter den uppstigande ångan badda den lidande delen i 10 à 15 minuter. Skulle vid första baddningen ångan kännas för het, vilket kommer av sjukdomens ömhet, så kan man låta den hetaste ångan förgå och tillika avkyla den sjuka delen. Med denna baddning fortfar man 6 à 8 gångor morgon, middag och kväll, tills sjukdomen giver sig, knölarna torka bort och försvinna. Redan vid första baddningen erfar man en angenäm känsla huru värken fördelar sig. Undertecknad, som i 20 år lidit av denna plåga och vetat av botemedlet, men avhållits från dess begagnande av fördom, har |99|nu efter ett ovanligt svårt anfall av hemorrojder blivit genom detsamma fullkomligt återställd och kan därföre endast tacka och prisa Herren, som med så ringa medel hulpit. Måtte detta medel användas och icke av fördom överses.

2 Verner E......

3 [Red. anm. Publicerad i Folkvännen den 1 februari 1865 och i Åbo Underrättelser den 29 april 1865.]

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |98|

  Säkert bot mot hemorrhoider.

  Ofta hör man klagas öfver denna plåga, isynnerhet af dem, hvilka ifrån ungdomen varit i sittande ställning träget sysselsatta och haft liten kroppsrörelse samt derjemte njutit alltför fet föda, hvaribland fläsk är det för hemorrhoider mest skadliga. De visa sig i öppningen af ändtarmen medelst knölar eller bölder, som äro mjuka och ömma, stundom små, men stundom också uppnående storleken af ett mindre hönsägg. De äro ofta blodflytande. Botemedlet är helt enkelt. Man tager färsk, om möjligt varm hästspillning, lägger deraf i en kruka, eller passande kärl ungefär en kanna, derpå hälles lika mycket kokande vatten. Man sätter sig på kärlet och låter den uppstigande ångan badda den lidande delen i 10 à 15 minuter. Skulle vid första baddningen ångan kännas för het, hvilket kommer af sjukdomens ömhet, så kan man låta den hetaste ångan förgå och tillika afkyla den sjuka delen. Med denna baddning fortfar man 6 à 8 gångor morgon, middag och qväll, tills sjukdomen gifver sig, knölarna torka bort och försvinna. Redan vid första baddningen erfar man en angenäm känsla huru värken fördelar sig. Undertecknad, som i 20 år lidit af denna plåga och vetat af botemedlet, men afhållits från dess begagnande af fördom, har |99|nu efter ett ovanligt svårt anfall af hemorrhoider blifvit genom detsamma fullkomligt återställd och kan derföre endast tacka och prisa Herren, som med så ringa medel hulpit. Måtte detta medel användas och icke af fördom öfverses.

  Verner E......

  [Red. anm. Publicerad i Folkvännen den 1 februari 1865 och i Åbo Underrättelser den 29 april 1865.]