124. Ännu för lungsot

Lästext

Ännu för lungsot

1 Man slaktar en nyfödd kalv, som intet njutit minsta föda, den hugges i stycken, och tvättas bloden väl bort, därefter hugges det i små bitar, och lägges i en väl förtent kopparflaska med lock. Ett varv kött och ett varv av doktor Lunds bröstte, så kontinueras till flaskan är full, då den klistras igen med deg, ställes sedan i en stor kittel eller gryta med vatten som jämt skall koka i 10 timmar, om vattnet minskas under kokningen skall det spädas med kokande vatten, att kokningen aldrig stannar. Detta bliver som ett gelé. Då det skall nyttjas, tager man 2 matskedar morgon och afton. Om patienten skulle upphosta blodrossel skall han intet förskräckas ty det plär hända. Lever och lunga hackas och lägges i flaskan, med det andra köttet. Doktor Lunds bröstte finnes på alla apotek.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Ännu för lungsot

  Man slaktar en nyfödd kalf, som intet niutit minsta föda, den hugges i stycken, och twättas bloden wäl bort, derefter hugges det i små bitar, och lägges i en wäl förtent koppar flaska med låck. ett hwarf kött och ett hwarf af Dochter Lund bröst Thé så continueras till flaskan är full, då den klistras jgän med deg, ställes sedan i en stor kittel eller gryta med watn som jämt skall koka j 10 timmar, om watnet minskas under kokningen skall det spädas med kokande watten, att kokningen aldrig stadnar. detta blifwer som ett Gellé. då det skall nyttias, tager man 2 matskiedar mårgon och Afton. Om Patienten skulle uphosta blod råsel skall han intet förskräkkas ty det plär hända. lefwer och lunga hackas och lägges i flaskan, med det andra köttet. Dochter Lunds bröst Thé finnes på alla Abthek.