117. Emot maskar hos barn

Lästext

Emot maskar hos barn

1 Man tager ett skedblad honing, och blandar med fint stött och väl siktat kristall, det fyller man ett valnötskal med, och binder uti nedanet, på barnets navle väl fast att det intet skrider. Andra morgon skall det vara förtärt, man kontinuerar så länge det förtäres, sedan giver man ett pulver jalappa, då man får se en önskelig verkan.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Emot maskar hos barn.

  Man tager ett skiedblad honing, och blandar med fint stödt och wäl sigtat Cristall, det fyller man ett walnöt skal med, och binder uti nedanet, på barnets nafle wäl fast at det intet skrider. andra mårgon skall det wara förtart, man continuerar så länge det förtares, sedan gifwer man ett pulfver jalappa, då man får se en önskelig wärkan.