110. Mot stenpassion

Lästext

Mot stenpassion

1 Herr Buchez anför i första tomen i sine brev åtskillige märkvärdige exempel av den förträfflige värkan som pulver av örten Uva ursi (mjölonris) uti ptisan intagit, har åstadkommitt mot stenpassion. Även har han mot samma svåra sjukdom föreskrivit blåbärsris (vaccinium Myrtillis. Linn.) på vars bladstjälkar och bär, han låtit koka en dekokt, genom vars nyttjande, den sjuke, innom sex veckor blivit fullkomlig kurerad.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Mot Sten Passion

  Herr Buchez anför i första tomen i sine bref åtskiellige märkwärdige exempel af den förträffelige wärkan som pulfver af örten Uva ursi /:miölon ris:/ uti tisane intagit, har åstadkommitt mot sten Passion Äfwen har han mot samma swåra siukdom föreskrifwit blåbärs ris /:vaccinium Myrtillis. Linn:/ på hwars blad stielkar och bär, han låtit koka en Decoct, giänom hwars nyttiande, den siuke, innom sex wekor blifwit fulkomlig Curerad.