135. Att koka fernissa

Lästext

|169|

Att koka fernissa

1 Man bränner för 9 öre umbra på en het eldskyffel tills han ser mörkbrun ut, och låter lätt pulverisera sig. Sedan man har detta till hands, låter man ett stop linolja koka, och lägger där uti för 12 öre silverglitt, sedan det med oljan något kokat, som måste ske med varsamhet, att ej elden kommer däruti, så lägger man i den pulveriserade umbran, då detta något kokat, rör man där uti med en björksticka, låter svalas och dryper litet i hand, rör det med ett finger ikring, och om det löddrar sig, som en såpa så är det nog kokat. Om det kokar för mycket så blir det tjockt som en tjära och alldelest odugligt. Med denna fernissa uppblandas all oljefärg; Och kan man därmed göra det bästa kitt som konserverar sig i fria luften, då man river och siktar krita helt fin, vilken man blandar med ovannämnde fernissa, knådar och arbetar degen väl, sedan han håller ihop så bultas den |170|med en klubba eller yxhammare tills den blir helt smidigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |169|

  At koka Fernissa

  Man brenner för 9 :/: Umbra på en het eldskiöfel tils han ser mörkbrun ut, och låter lätt pulverisera sig. sedan man har detta til hands, låter man et stop linålja koka, och lägger der uti för 12 :/: silfwerglitt, sedan det med åljan något kokat som måste skie med warsamhet, at eij elden kommer deruti så lägger man j den pulveriserade Umbran, då detta något kokat, rör man der uti med en biörk stika, låter swalas och dryper litet i hand, rör det med et finger ikring, och om det lödrar sig, som en såpa så är det nog kokat. om det kokar för mycket så blir det tiåkt som en tiära och aldelest odugeligit. Med denna fernissa upblandas all ålje färg; Och kan man dermed giöra det bästa kitt som conserverar sig i fria luften, då man rif:er och siktar krita helt fin, hwilcken man blandar med åfwan nämde Fernissa knådar och arbetar degen wäl sedan han håller ihop så bultas den |170|med en klubba eller yxhammare tils den blir helt smidigt.