136. Botemedel mot tandvärk tagen ur Inrikes tidningen av den 3 augusti 1778

136. Botemedel mot tandvärk tagen ur Inrikes tidningen av den 3 augusti 1778

Lästext

Botemedel mot tandvärk tagen ur Inrikes tidningen av den 3 augusti 1778

1 [Red. anm. Bör vara Dagligt Allehanda den 3 augusti 1778.]

2 Man tager 6 gran kanarisocker, 4 gran vitpeppar och 3 gran ordinärt koksalt, vardera stötes särskilt helt fint; sedan nyttjas ett glödfat, med eldkol som ej låga, och låter en silversked bliva het däruppå, där uti slår man först sockret, och låter det av hettan upplösas, medan det omröres tills det får en brunaktig färg, då slås pepparen till, och straxt efter saltet, allt under ständig omrörning, var efter skeden tages av elden och medan massan ännu är mjuk göres små piller därav med fingren som förut doppas i ljumt rent vatten, av dessa piller lägges ett, 2 à 3 på den värkande tannan, där de smälta och utdraga seg slem, som är grunden till tandvärken, denna slem spottas ut så är man inom 1 fjärdedels timma plågan kvitt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  botemedel mot tandwärk tagen ur inrikes tidningen af d. 3 aug 1778

  [Red. anm. Bör vara Dagligt Allehanda den 3 augusti 1778.]

  Man tager 6 Gran Canari såcker 4 Gran hwit pepar och 3 Gran ordinairt kok salt, hwardera stötes särskielt helt fint; sedan nyttias et Glö fat, med eld kål som ey låga, och låter en silf:erskied blif:a het derupå der uti slår man först såckret, och låter det af hettan uplösas, medan det omröres tils det får en brun achtig färg då slås peparen til, och straxt efter saltet, alt under ständig omrörning hwar efter skieden tages af elden och medan maßan ännu är miuk giöres små piller deraf med fingren som förut dåppas i liumt rent watn, af deßa piller lägges et 2 a 3 på den wärkande tannan, der de smälta och utdraga seg slem, som är grunden til tandwärken, denna slem spåttas ut så är man innom 1 fierdedels timma plågan qwit.