132. Att göra det rätta guldpulvret

Lästext

Att göra det rätta guldpulvret

1 Först tager man 1 lod Zinabaris Antimonii, 1 lod Zinabaris nativa och river det på en rivsten eller stöter det uti glasmortarn så länge tills det ej mer gnisslar, sedan gjuter man en god skedfull rosen- eller orangevatten därpå |167|och river det återigen, tills det blir alldeles torrt och färdigt, och därpå en sked rosen- eller orangevatten. Sedan när det är helt färdigt, gjutes 1 kvintin av den bästa kanelolja däruti, och utav det finaste kanariesocker 7 lod, eller så sött som man det hava vill; men sockret måste vara fint, som ett damm. Sedan rives det så länge tills det gnisslar under tänderna. NB När man tager 1 à 2 till 2½ lod mindre socker och något mera olja, [får] pulvret en vackrare röd färg.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At giöra det rätta Guldpulfveret.

  Först tager man 1 lod Zinabaris Antimonii 1 lod Zinabaris nativa och rifwer det på en rifsten eller stöter det uti glasmortarn så länge tils det ej mer gnislar, sedan giuter man en god skied full Rosen- eller Orange watn derpå |167|och rifwer det återigen, tils det blir aldeles tort och färdigt, och derpå en skied Rosen- eller Orange watn. Sedan när det är helt färdigt, giutes 1 qvintin af den bästa Canel olja deruti, och utaf det finaste Canarie såcker 7 lod, eller så sött som man det hafwa will; men såckret måste wara fint, som et damb. Sedan rifwes det så länge tils det gnislar under tänderna. NB När man tager 1 a 2. til 2½ lod mindre såcker och något mera olja, pulfweret en wackrare röd färg.