89. Att göra choklad

Lästext

Att göra choklad

1 Bönerne skalas uti kokhett vatten eller brännes i kaffebrännare så varsamt, att endast skalet spricker och tages litet i sänder, ty bönerna skola vara ännu varma då skalet tages av dem. Man lägger då de skalade bönerna i en järngryta med så mycket kol under att grytan bliver väl varm, grytan står på golvet på sina kol med spjäll under, och ökes ständigt varma kol så hon aldrig kallnar.

2 Man har en kulrig järnstöt varmed de söndermalas tills allt blir som en gröt, jämn och fin, |138|sedan öses den i formarna. Vaniljböner tagas efter var och ens tycke, ungefärlig proportion är 2 à 3 böner till 5 skålpund. De lägges intet i grytan för än chocoladen är till hälften färdigt, kanel lägger man uti tillika eller i stället för vanille.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At Giöra Chocolade.

  Bönerne skalas uti kokhet watn eller brennes i Caffe brännare så warsamt, at endast skalet spricker och tages litet i sender, ty bönerna skola wara ännu warma då skalet tages af dem. man lägger då de skalade bönerna i en järn Gryta med så mycket kåhl under at grytan blif:er wäl warm, grytan står på Gålf:et på sina kåhl med spiel under, och ökes ständigt warma kåhl så hon aldrig kalnar.

  Man har en kulrig järnstöt hwarmed de söndermalas tils alt blir som en Gröt, jämn och fin |138|sedan öses den i formarna. Wanille böner tagas efter hwar och ens tycke, ungefärlig proporsion är 2 a 3 böner til 5 ℔. de lägges intet i grytan för än Chocoladen är til hälften färdigt, Canel lägger man uti tilika eller i stället för vanille.