30. Syra som håller sig hela året

30. Syra som håller sig hela året

Lästext

|72|

Syra som håller sig hela året

1 Tages syran när hon kommer i augustimånad innan frosten kommer över marken, av henne tages så mycket man vill, och rensas den från stjälkarne och sköljes hon väl över ett såll, att vattnet rinner väl av, sedan tages gott färskt smör och sättes på elden med sitt salt och smält, men ingalunda sjudes, och i smöret lägges litet muskotblomma, litet krossad samt hel peppar och ingefära, när smöret sättes på elden så lägges syran däruti, att hon förvälles, men för all ting intet kokas eller sjuder; ty då blir det flottigt och mistar den gröna färgen, sedan slår man det i burkar och smälter smör allt i botten över, till en kruka om 5 à 6 kannor syra tages 10 marker färskt smör till att förvälla henne uti som ova[n] förmält är.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  |72|

  Syra, Som håller Sig hela året.

  Tages Syran när hon kommer i Augusti månad innan fråsten kommer öfwer marcken af henne tages så mycket man wil, och rensas den från stiälkarne och sköljes hon wäl öfwer ett såll, at watnet rinner wäl af, sedan tages godt färskt smör och sattes på elden med sit salt och smält, men ingalunda siudes, och i smöret lägges litet muskottblomma litet krossad samt hel peppar och Jngefära, när smöret sättes på elden så lägges syran deruti, at hon förwälles, men för al ting intet kokas eller siuder; ty då blir det flåttigt och mistar den gröna färgen, sedan slår man det i burckar och smälter smör alt i botn öfwer, til en kruka om 5 a 6 kannor syra tages 10 mk:r färskt smör til at förwälla henne uti som ofwa förmält är.