163. Rökpulver

Lästext

Rökpulver

1 Om man vill rena ett rum av 20 alns längd, och 10 bred är proportion:

2 Koksalt – 20 lod

3 Brunsten (manganoxyd) 4 lod

4 Rives tillsammans, lägger det i en stenskål, gjuter därpå 16 lod svavelsyra, som utspädes med lika mycke vatten, droppvis påslaget, skulle inte brunsten alltid kunna erhållas, så begagnar man emellertid koksaltet, ensamt med pågjutande av svavelsyran, likväl värkar det långsammare, och mindre kraftigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Rök Pulfwer

  om man wil rena et rum af 20 alns längd, och 10 bred är proportion

  Kok Salt – 20 lod

  Brunsten (manganoxyd) 4 lod

  rifwes til sammans lägger det i en Sten Skål giuter derpå 16 lod Swafwelsyra, som utspädes med lika mycke watten, droppwis på Slaget Skulle inte Brunsten alltid Kunna erhollas, Så begagnar man emellertid KokSaltet, ensamt med pågiutande af Swafwelsyran, likwäl wärkar det långsammare, och mindre Kraftigt;