32. Pressylta av svinhuvud

Lästext

Pressylta av svinhuvud

1 Först kokas huvudet väl, sedan tages benen väl utur det, och lägges litet peppar, ingefära och nejlikor, muskot eller muskotblomma, a[ll]t lagom stött, så bindes 2:ne halvar tillsammans rätt väl med trå, lägges så i senap som de tillförne har kokat uti och värmas väl upp, sedan läggs de emellan 2:ne bräder att pressas med något |74|tungt uppå, och ligger till det bliver alldeles kallt, sedan görs en god sallaka till dem och lägges där uti och förvaras i kallt rum.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Prässylta af Swinhufwud.

  Först kokas hufwudet wäl, sedan tages benen wäl utur det, och lägges litet peppar, Jngefära och naglikor, muskott eller muskott blomma at lagom stött, så bindes 2:ne halfwar tilsammans rätt wäl med trå, lägges så i Sinap som de tilförne har kokat uti och warmas wäl up, sedan lägs de emellan 2:ne bräder at prässas med något |74|tungt uppå, och ligger til det blifwer aldeles kalt, sedan gjörs en god sallaka til dem och lägges der uti och förwaras i kalt rum.