25. Att sylta krusbär

Lästext

Att sylta krusbär

1 Stenarna tages utur bären, sedan läggas de i kallt vatten, medan de rensas tages en |68|mässingskittel väl skurat och lägges uti kallt vatten, sättes på elden, aktas grant på, när bären vitna, och rätt i det samma som vattnet vill sjuda tages de av och täckes med en tunn tallrik och blir beståendes uti samma panna 2 dygn, så slås de uppå durkslag och pannan skuras och åter lägges bären i kallt vatten och sättes på samma sätt på elden som till förne, att bara vattnet blir varmt, och står ett dygn; så gör man 3 gånger, sedan kokar man en lagom tjock sirap och när den är varm slås bären där uti som först stått på durkslaget uti samma mässingskanna, emellan var gång skures pannan, och står så i sirapen 2 dygn, slås åter av och kokas sirapen litet tjock och skummas väl, och även som förr lägges bären uti och står ett dygn, sist kokas sirapen helt tjock och då lägges bären uti och kokas med sakta eld till dess de bliva klara, och då först bli de gröna, 2 delar socker emot de rensade bären som väges första gången då de slås på durkslaget för än de kokas, så äro de färdiga.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  At Sylta Krusbär.

  Stenarna tages utur bären, sedan läggas de i kalt watn, medan de rensas tages en |68|mäßings kittel wäl skurat och lägges uti kalt watn, sättes på elden aktas grant på, när bären witna, och rätt i det samma som watnet wil siuda tages de af och täckes med en tun tallrik och blir beståendes uti samma panna 2 dygn, så slås de uppå durchslag och pannan skuras och åter lägges bären i kalt watn och sättes på samma sätt på elden som til förne, at bara watnet blir warmt, och står ett dygn; så gjör man 3 gånger sedan kokar man en lagon tiock Sirap och när den är warm slås bären der uti som först stått på durchslaget uti samma mäßings kanna, emellan hwar gång skures pannan, och står så i Sirapen 2 dygn, slås åter af och kokas Sirapen litet tiock och skummas wäl, och äfwen som förr lägges bären uti och står et dygn, sist kokas Sirapen helt tiock och då lägges bären uti och kokas med sakta eld til des de blifwa klara, och då först bli de gröna 2 delar såcker emot de rensade bären som wäges första gången då de slås på durchslaget för än de kokas, så äro de färdiga.