16. Lingonvatten

Lästext

Lingonvatten

1 Man tager så många kannor källvatten som kärilet håller som man vill bruka där till och med socker ¾ skålpund till var kanna räknat, kokar tillsammans en god timma, skummandes allt jämt av orenligheten som av sockret förorsakas vartill äggvita brukas att väl frånskilja: till ett ankare som håller 15 kannor tages 7½ kanna lingon väl rensade att inga blöta däri bland äro, vilka lägges först i ankaret och så slås sockervattnet på emedant det ljumt är, tillika med ett stop rhenskt vin, så att det bliver fullt. Sedan lägges uti en liten påssa ½ lod kardemumma, ½ lod kanel och ½ lod nejlikor, om man vill, alltsammans halvstött som även uti anka|32|ret nedsänkes, sprundet bliver löst i 14 dagar eller mera, emellertid röres det dagligen 2 gånger om med en spada, sedan slås sprundet till och ligger stilla till dess man emot våren tappar det uti buteljer. Är kärilet större eller mindre hålles samma proportion.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Lingon Watn.

  Man tager så många kannor källwatn som kärillet håller som man wil bruka der til och med såcker ¾ ℔ til hwar kanna räknat, kokar tilsammans en god timma, skummandes alt jämt af orenligheten som af såkret förordsakas hwartil äggwita brukas at wäl från skilja: til et ankare som håller 15 kannor tages 7½ kanna lingon wäl rensade at inga blöta deri bland äro hwilka lägges först i anckaret och så slås såcker watnet på emedant det liumt är, tillika med et stop Renskt win, så at det blifwer fult. Sedan lägges uti en liten påssa ½ lod Cardemumma, ½ lod Canel och ½ lod näglikor, om man wil, alt sam[m]ans halfstött som äfwen uti anka|32|ret nedsänckes sprundet blifwer löst i 14. dagar eller mera, emedlertid röres det dageligen 2 gånger om med en spada, sedan slås sprundet til och ligger stilla til des man emot wåhren tappar det uti Bouteiller. Är kärillet större eller mindre hålles samma proportion.