156. Beskrivning på tvålessens

Lästext

Beskrivning på tvålessens

1 Man tager 2 skålpund venedisk tvål, som man skaver helt fin, och lägger i en kannbutelj, sedan tages 1 lod sal tartari som blandas i ett kvarter vatten, därefter slår man ½ kanna spiritus vini eller franskt brännvin på tvålen, vilken väl omskakas, vartill man sedan slår det i vatten upplöste sal tartari; detta ställes på en ej för mycket het kakelugn och omskakas i 3 dygn 3 gångor om dagen; 4:de dygnet skakas det ej; sedan avklaras detta; man tillslår sist ½ lod rosen- och lavendelolja; och det är då färdigt.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Beskrifning på tvål Essence.

  Man tager 2 ℔ Venedisk tvål, som man skafver helt fin, och lägger i en kann Bouteille, sedan tages 1 Lod Sal Tartari som blandas i et qvarter vatten, där efter slår man ½ kanna Spiritus vini eller franskt Bränvin på tvålen, hvilken väl omskakas, hvartill man sedan slår det i vatten uplöste Sal Tartari; detta ställes på en ej för mycket het kakelung och omskakas i 3 dygn 3 gångor om dagen; 4:de dygnet skakas det eij; sedan afklaras detta; man tillslår sist ½ Lod Rosen och Lavendel Olja; och det är då färdigt.