87. Sätt att föröda vägglöss

Lästext

Sätt att föröda vägglöss

1 1 stop saft av utpressat tobak blandas med 1 kvarter terpentinsspiritus i en butelj, skvalpas väl tillsammans och bestrykes alla fogningar av sängar, skåp, panelningar m.m. Denna smörjning förrättas 3 gånger å rad 14 dagar mellan var gång, då buteljen vid varje gång |136|väl omskvalpas. Dess emellan förvaras han väl korkad så kan man länge hava gagn av samma smörja.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Sätt at föröda wäglöss.

  1 stop saft af utpräßat tobak blandas med 1 qvarter Terpentins spiritus i en bouteille, sqwalpas wäl tilsammans och bestryckes alla fogningar af sängar skåp panelningar m.m. denna smörgning förrättas 3 gånger å rad 14 dagar millan war gång, då boutelljen wid warije gång |136|wäl omsqwalpas. des emellan förwaras han wäl korkad så kan man länge haf:a gagn af samma smörija.