145. Att färga svart

Lästext

Att färga svart

1 Till en mark garn eller tyg, tages ½ lod spanskgröna, som stöts helt fin och lägges i 3 kannor vatten. När det väl kokat upp lägger man garnet uti, och låter det där |174|koka en liten stund; sedan lyfter man kitteln av elden och låter det ligga till andra dagen, då det upphänges att torka. Man lägger 2 skålpund brun bresilja i blöt och kokar den i 4 kannor vatten till dess all färgen är ur spånarna, då det frånsilas, och garnet lägges däruti att under flitigt vändande koka. Sedan hänger man det upp över en stång, då man har till redo litet uppblött lim, vilket tillika med en dryupa[?] stärkelse vispas i färgspadet och låter det litet koka, sedan lyfter man kitteln av elden och doppar tyget däri, samt gnuggar det litet, sedan upphänges det att torkas, vilket skulle göras.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Att Färga Swart

  till en mark garn eller tyg, tages ½ lod Spansk gröna, som stöts helt fin och lägges i 3 kannor watn. när det wäl kokat up lägger man garnet uti, och låter det der |174|koka en liten stund; sedan lyfter man kitteln af Elden och låter det ligga till andra dagen, då det uphänges at torka. Man lägger 2 ℔ brun brisilja i blöt och kokar den i 4 kannor watn till des all färgen är ur spånarna, då det från silas, och garnet lägges deruti at under flitigt wändande koka. Sedan hänger man det up ofwer en stång då man har till redo litet upblött Lim, hwilket tillika med en dryupa stärkelse wispas i färg spadet och låter det litet koka, sedan lyfter man kitteln af Elden och doppar tyget deri, samt gnuggar det litet, sedan uphänges det at torkas, hwilket skulle göras