97. Beskrivning på bläck av fru Ehrencreutz

97. Beskrivning på bläck av fru Ehrencreutz

Lästext

Beskrivning på bläck av fru Ehrencreutz

1 Till 2 kannor regn- eller sjövatten tages 30 lod goda galläpplen, 12 lod viktriol, 9 lod gummin, ⅔ kanna vinättika. Galläpplen stötes grova och lägges uti vattnet som måste stå 2 à 3 dagar, och dageligen några gånger omröras, därefter lägges gummi uti som ej heller stötes fint, varmed det står några dagar och omröres, såsom förr, där efter lägges viktriolen, och omröres lika samt en à 2 dagar där efter slås vinättikan till, och skvalpas väl om detta kan nyttjas när det stått 8 dagar, men blir bättre ju längre det står.

 

 

  Måttenheter

  Måttenheter

  Enligt 1665 års plakat och 1739 års förordning i Sverige.

  Rymdmått

  Flytande varor

  1 åm 157 liter
  1 tunna 125,6 liter
  1 ankare 39,25 liter
  1 fjärding 31 liter
  1 kanna 2,6 liter
  1 stop 1,3 liter
  1 kvarter 0,33 liter
  1 jungfru 8,2 cl

  Torra varor

  1 tunna 146,6 liter
  1 fjärding 18,4 liter

  Viktmått

  Viktualievikt

  1 skeppund 170 kg
  1 lispund 8,5 kg
  1 skålpund 425 g
  1 lod 13,3 g
  1 kvintin 3,32 g

  Järn- och kopparviktens system

  1 markpund (= lispund) 20 marker 8,5 kg
  1 mark (= skålpund) 425 g
  pund = skålpund eller lispund,
  även apoteksvikt, libra medicinalis
  ca 356 g

  Apoteksvikter

  1 liber 356,28 g
  1 uns 29,69 g
  1 drakma 3,71 g
  1 skrupel 1,24 g
  1 gran 61,85 mg

  Myntsorter

  1 daler 4 mark 32 öre

  Faksimil

  Transkription

  Beskrifning på Bläck af fru Ehrencreutz.

  Til 2 kannor rägn eller siöwatn tages 30 lod goda Gall äplen, 12 lod victriol, 9 lod Gummin ⅔ kanna win ättika. Gall Äplen stötes grof:a och lägges uti wattnet som måste stå 2 a 3 dagar, och dageligen några gånger omröras, derefter lägges gummi uti som ey häller stötes fint, hwarmed det står några dagar och omröres, såsom förr, ther efter lägges victriolen, och omröres lika samt en a 2 dagar ther efter slås win ättikan til, och sqwalpas wäl om thetta kan nyttias när det stådt 8 dagar men blir bättre ju längre det står.